• Dịch vụ: Thiết kế website tại Đà Nẵng: chuyên nghiệp, độc đáo - WebsitePlaza

  • Hotline: 0919.36.1984
  • Sites:

Hiệu ứng Photoshop

Blend màu cổ điển

Bạn đánh giá:  / 1

Xem tiếp...Blend màu cổ điển

Hiệu ứng lửa cháy

Bạn đánh giá:  / 17

Xem trước hình ảnh của sản phẩm mà chúng ta sẽ tạo ra:

Xem tiếp...Hiệu ứng lửa cháy

Hiệu ứng chữ Metal

Bạn đánh giá:  / 0

 

Xem tiếp...Hiệu ứng chữ Metal

Blend màu vàng mùa thu

Bạn đánh giá:  / 4

 

Xem tiếp...Blend màu vàng mùa thu

Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng Manga bằng PHOTOSHOP

Bạn đánh giá:  / 2

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ học cách chỉnh sửa hình ảnh giống như trên tạp chí bằng cách sử dụng bộ lọc (Filter) Liquify. Bạn sẽ biết được nhiều thứ từ hướng dẫn này. Hãy bắt đầu!

Xem tiếp...Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng Manga bằng PHOTOSHOP

Khách hàng